Nishab & Cara Bayar Zakat Emas yang Betul

Zakat adalah salah satu kewajipan yang perlu ditunaikan oleh umat Islam yang berkemampuan. Selain zakat fitrah dan zakat pendapatan, zakat emas juga merupakan salah satu

Ismail

Zakat adalah salah satu kewajipan yang perlu ditunaikan oleh umat Islam yang berkemampuan.

Selain zakat fitrah dan zakat pendapatan, zakat emas juga merupakan salah satu bentuk zakat yang perlu diambil kira.

Zakat emas dikeluarkan daripada memiliki emas sebanyak 85 gram atau lebih selama satu tahun.

Cara membayar zakat emas boleh dilakukan dengan beberapa kaedah yang mudah dan praktikal.

Dalam artikel ini, akan dijelaskan langkah-langkah dan panduan tentang cara membayar zakat emas supaya memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajipan agama mereka.

Dengan mempelajari cara membayar zakat emas dengan betul, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajipan mereka dengan keyakinan penuh dan mendapat pahala yang melimpah.

Cara Kira Zakat Emas

Di sini, kita akan membezakan kepada 2 jenis langkah-langkah untuk mengira zakat emas perhiasan seperti berikut:

  • Emas Perhiasan Digunakan

Hukum asalnya, tiada kewajipan zakat bagi sebarang bentuk penggunaan. Apabila emas digunakan sebagai barang perhiasan dan kegunaan peribadi, emas tersebut tidak lagi berkembang atau bertambah nilainya.

Wilayah Persekutuan telah menetapkan kadar had emas perhiasan sebanyak 800 gram. Oleh itu, sekiranya penggunaan emas melebihi 800 gram dalam tempoh setahun, sama ada secara berulang atau hanya sekali, zakat perlu dikeluarkan ke atas jumlah tersebut.

Sebagai contoh, jika jumlah emas perhiasan yang digunakan dalam tempoh setahun adalah 900 gram:

= Berat emas yang digunakan (jika melebihi had nilai) x Harga Emas Semasa x 2.5% Kadar Zakat = 900 gram x RM165.68 (contoh) x 2.5% = RM3,727.80

Itulah contoh cara mengira zakat untuk emas perhiasan yang digunakan.

  • Emas Perhiasan Disimpan (Tak Digunakan)

Emas yang disimpan adalah emas yang tidak digunakan, iaitu emas yang benar-benar menjadi simpanan dan tidak digunakan sebagai perhiasan walaupun fizikalnya sama seperti emas perhiasan.

Jika jumlah berat emas yang disimpan itu menyamai atau melebihi nisab 85 gram, serta melepasi tempoh masa 12 bulan atau setahun (cukup haul), maka wajib dikeluarkan zakat keatasnya sebanyak 2.5 peratus (%).

Berikut adalah cara mudah dan unik untuk mengira zakat atas emas yang disimpan, sesuai dengan kaedah terkini. Dalam rumus pengiraan ini, anda perlu mengambil kira berat emas yang disimpan (jika melebihi nilai nisab Nota 2), kemudian mengalikannya dengan Harga Emas Semasa, dan dikalikan dengan kadar zakat sebanyak 2.5%.

Sebagai contoh, bayangkan jika anda menyimpan 200 gram emas selama setahun:

= Berat Emas dipakai x Harga Emas semasa 1 gram x Kadar Zakat 2.5% = 200 gram x RM165.68 (contoh) x 2.5% = RM828.40

Itulah contoh langkah pengiraan zakat atas emas yang disimpan tanpa digunakan. Dengan mengikuti rumus ini, anda dapat dengan mudah dan tepat mengira zakat yang perlu anda bayar.

Tags

Related Post

Leave a Comment