[TERKINI] Cara Pengiraan Hibah Tabung Haji TH

Adakah anda ingin tahu berapa banyak Hibah yang bakal diterima oleh para pendeposit Tabung Haji (TH) tahun ini dan bagaimanakah cara untuk mengira? Biasanya, TH

Zade

Adakah anda ingin tahu berapa banyak Hibah yang bakal diterima oleh para pendeposit Tabung Haji (TH) tahun ini dan bagaimanakah cara untuk mengira?

Biasanya, TH akan mengumumkan jumlah Hibah Tahunan dan Hibah Haji pada suku pertama setiap tahun. Jika ada yang bingung, Hibah Tahunan sebenarnya ialah “hadiah” yang dideklarasikan oleh TH.

Ia adalah berdasarkan konsep Wadiah Yad Dhamanah, di mana jumlahnya ditentukan berdasarkan keadaan kewangan TH dalam tahun tersebut.

Sebaliknya, Hibah Haji adalah “hadiah khas” yang diberikan kepada pendeposit TH yang belum sempat menunaikan haji dan ia dihadkan kepada bayaran haji semasa (RM10,980).

Untuk pengetahuan, tidak ada pengedaran hibah haji untuk tahun 2018 berbanding dengan tahun 2017, di mana semua pendeposit yang mempunyai akaun simpanan TH aktif hingga 31 Disember 2017 layak untuk menerima hibah tahun 2017 pada kadar yang telah dinyatakan.

Pada tahun 2022, dividen yang diumumkan adalah 3.10%. Bayaran hibah ini akan terus dimasukkan ke dalam akaun pendeposit TH.

Cara Pengiraan Hibah Tahunan TH

Pada 28 April 2023, Lembaga Tabung Haji (TH) telah mengumumkan Agihan Keuntungan Pendeposit Tahunan TH sebanyak 3.10% untuk pendeposit yang memenuhi syarat untuk tahun kewangan 2022.

Agihan keuntungan TH bagi tahun 2022 dengan kadar sebanyak 3.10% ini akan memberikan manfaat kepada kira-kira 8.7 juta pendeposit.

NOTA : Simpanan di TH diurus berdasarkan prinsip Al Wadiah Yad Dhamanah, di mana simpanan adalah terjamin dan pemberian hibah adalah bersifat tidak pasti serta berada di bawah budi bicara TH.

Contoh Cara Pengiraan Hibah Tabung Haji

Tabung Haji (TH) dikenali umum sebagai institusi kewangan yang memberikan hibah yang menarik dan berpatutan kepada pendepositnya yang aktif.

Biasanya, rakyat Malaysia menanti-nanti pengumuman rasmi TH mengenai kadar hibah menjelang tahun baru. Ramai yang ingin tahu bagaimana pengiraan Hibah Tahunan dan Hibah Haji yang biasanya diumumkan pada suku pertama setiap tahun.

Hibah yang diberikan oleh TH diambil daripada maksud perkataan Arab yang bermaksud hadiah. Mengikut konsep Wadiah Yad Dhamanah, TH akan memberikan Hibah Tahunan kepada para pendeposit berdasarkan prestasi kewangan TH dalam tahun tersebut.

Hibah Haji pula merupakan hadiah khas (dibataskan kepada kadar bayaran haji semasa, RM10,980) untuk pemegang akaun TH yang belum menunaikan haji.

Berikut adalah cara untuk mengira Hibah Tabung Haji untuk rujukan pendeposit:

Mengikut konsep Wadiah Yad Dhamanah, hibah TH tidak dijanjikan dan bergantung pada budi bicara TH. Namun, simpanan di TH tetap terjamin. Lembaga Tabung Haji (TH) telah mengisytiharkan bahawa Agihan Keuntungan TH untuk Tahun 2022 adalah sebanyak 3.10%. Jumlah agihan kepada lebih 8.7 juta pendeposit mencapai RM2.65 bilion.

Nota:

 1. Para pendeposit boleh menyemak status kredit Hibah Tahunan Tabung Haji 2022 melalui aplikasi THiJARI dan ATM serta portal bank-bank rakan strategik Tabung Haji termasuk Bank Islam, Bank Rakyat dan Maybank Islamic serta Portal Rasmi TH.
 2. Semakan boleh dibuat bermula 29 April 2023 (Sabtu).
 3. Bagi akaun-akaun yang telah ditutup, pendeposit atau waris dikehendaki mengunjungi pejabat cawangan TH yang berdekatan.

Kadar Tahun-Tahun Sebelumnya:

 • 2021: 3.10% agihan keuntungan
 • 2020: 3.10% agihan keuntungan
 • 2019: 3.05% bonus tahunan
 • 2018: 1.25% bonus tahunan
 • 2017: 4.5% bonus tahunan & 1.75% bonus haji (jumlah 6.25%)
 • 2016: 4.25% bonus tahunan & 1.5% bonus haji (jumlah 5.75%)

Berikut adalah cara dan formula pengiraan Hibah Tahunan TH untuk tahun 2022:

1. Pengiraan Hibah Tahunan 2022

TahunKiraan
2022Kalikan baki purata bulanan minimum (dari Januari hingga Disember 2022 selama 12 bulan) dengan kadar agihan keuntungan (3.10%)

 • Untuk Hibah Tahunan, perhitungannya dilakukan dalam akaun pendeposit yang masih aktif.

Sebagai ilustrasi, misalkan seorang pendeposit memulai dengan jumlah RM1,000 dan menambah RM100 setiap bulan dari Januari hingga Disember 2022, akan menghasilkan baki purata bulanan kira-kira RM1,733.33. Lalu, RM1,733.33 dikalikan dengan kadar agihan keuntungan 3.10%, maka akan menghasilkan hibah sebanyak RM53.73.

Formula pengiraannya adalah: (1,000 + 1,100 + 1,200 + 1,300 + 1,400… + 2,200)/12 x 3.10% = RM53.73.

Setiap pendeposit dengan akaun TH yang aktif hingga 31 Disember 2022, layak untuk menerima hibah tahun 2022 pada kadar yang telah ditentukan.

 • Untuk Hibah Haji (bagi mereka yang belum menunaikan haji), perhitungannya juga berlaku dalam akaun yang masih aktif.
 1. Cara mengira Hibah Haji mempertimbangkan baki purata bulanan minimum, namun dibatasi kepada jumlah maksima bayaran haji tahun semasa.
 2. Namun, untuk tahun 2022, tidak ada Hibah Haji yang akan dibagikan.

2. Pengiraan Hibah Tahunan 2018

TahunKiraan
2018Kalikan baki purata minimum bulanan (dari Januari hingga Disember 2018 sepanjang 12 bulan) dengan kadar hibah tahunan (1.25%)
 • Untuk Hibah Tahunan, pengiraannya berlaku dalam akaun pendeposit yang aktif.

Sebagai contoh, jika seorang pendeposit memulakan dengan jumlah RM1,000 dan menambah RM100 setiap bulan dari Januari hingga Disember 2018, ini akan memberikan baki purata bulanan sekitar RM1,733.33. Kemudian, RM1,733.33 dikalikan dengan kadar hibah 1.25%, menghasilkan hibah sebanyak RM22.

Pengiraannya ialah: (1,000 + 1,100 + 1,200 + 1,300 + 1,400… + 2,200)/12 x 1.25% = RM22.

Semua pendeposit yang mempunyai akaun TH yang aktif sehingga 31 Disember 2018 akan dianggap layak untuk menerima hibah tahun 2018 pada kadar yang ditetapkan.

 • Bagi Hibah Haji (untuk mereka yang belum menunaikan haji), pengiraannya juga dilakukan dalam akaun yang aktif, seperti berikut:
 1. Pengiraan hibah haji mempertimbangkan baki purata minimum bulanan, tetapi terbatas pada jumlah maksima bayaran haji pada tahun tersebut.
 2. Walau bagaimanapun, untuk tahun 2018, tiada Hibah Haji yang akan dikeluarkan.

3. Pengiraan Hibah 2017

Hibah Tahunan

TahunKiraan
2017Baki purata bulanan minimum X kadar hibah tahunan (4.5%) sama dengan (Januari-Disember 2017/12 bulan) dikalikan dengan kadar hibah haji (4.5%)

Hibah Haji

TahunKiraan
2017Baki purata bulanan minimum (tidak lebih dari RM9,980) dengan kadar hibah haji (1.75%) sama dengan (Januari-Disember 2017/12 bulan) dikalikan dengan kadar hibah haji (1.75%)

Catatan: Pengiraan hibah haji diperoleh melalui pengambilan baki purata bulanan minimum, dengan mempertimbangkan jumlah maksimum bayaran haji dalam tahun semasa.

4. Pengiraan Hibah 2016

Hibah Tahunan

TahunKiraan
2016Baki purata minima bulanan x kadar hibah tahunan (4.25%) = (Januari-Disember 2017/12 bulan) x kadar hibah haji (4.25%)

Hibah Haji

TahunKiraan
2016Baki purata minima bulanan (tidak melebihi RM 9, 980) x kadar hibah haji (1.5%)  = (Januari-Disember 2016/12 bulan) x kadar hibah haji (1.5%)

Catatan : Metode pengiraan hibah haji ini mempertimbangkan purata baki minimum bulanan selama 12 bulan. Purata tersebut lalu dikalikan dengan kadar yang telah ditentukan. Namun, batas maksimum untuk kelayakan adalah purata baki minimum bulanan sebanyak RM9,980 (terbatas pada bayaran haji saat ini).

Semoga Kongsi Cara Mengira Hibah Tabung Haji (TH) ini berguna sebagai panduan praktikal bagi pendeposit untuk mengira jumlah Hibah yang diterima kali ini.

Amalkan penabungan dalam Tabung Haji dengan gembira demi memudahkan pelaksanaan Haji pada masa depan. Semoga artikel ini memberikan manfaat yang bermanfaat dan disukai oleh pembaca.

Originally posted 2023-06-19 06:50:06.

Tags

Related Post

Leave a Comment