Cara Pengiraan Dividen ASB

Pengagihan pendapatan dan bonus ASB dihitung berdasarkan purata baki bulanan minimum yang dipegang sepanjang tahun kewangan dana tersebut. Pengagihan bonus tambahan diambil kira sehingga 30,000

Ismail

Pengagihan pendapatan dan bonus ASB dihitung berdasarkan purata baki bulanan minimum yang dipegang sepanjang tahun kewangan dana tersebut.

Pengagihan bonus tambahan diambil kira sehingga 30,000 unit pertama untuk setiap akaun.

Unit-unit yang diinvestasikan semula daripada pengagihan pendapatan dan bonus akan dikreditkan ke dalam akaun pemegang unit pada 1 Januari 2023.

Pembayaran dividen dibuat daripada pendapatan bersih ASB manakala bonus dan bonus tambahan dibayar daripada dana proprietari PNB 3 berdasarkan kebijaksanaan syarikat.

Dalam artikel ini, kita akan melihat cara pengiraan dividen ASB !

Cara Pengiraan Dividen ASB Dalam 3 Situasi

Seperti yang diumumkan, dividen ASB bagi tahun 2022 adalah sebanyak 3.35 sen seunit ditambah dengan bonus 1.25 sen seunit serta bonus tambahan sebanyak 0.50 sen seunit. Pengumuman tersebut telah membuat beberapa individu mengira dividen ASB tahun 2022 sebesar 5.1 sen seunit atau 5.1%.

Namun, perlu diingat bahawa bonus tambahan sebesar 0.50 sen seunit hanya diberikan kepada 30,000 unit pertama. Tidak ada bonus tambahan yang akan diberikan untuk kepemilikan unit di atas 30,000 unit.

Selain itu, perhitungan bagi para pelabur dengan jumlah pegangan unit amanah yang lebih besar mungkin sedikit berbeza. Berikut ini akan dijelaskan cara mengira dividen ASB 2022 serta contoh perhitungan perbezaan pendapatan dividen bagi jumlah kepemilikan pelabur yang berbeza.

 • Situasi 1: Pelabur yang mempunyai jumlah pegangan unit amanah RM30,000 atau lebih rendah

  RM30,000 x 5.1% = RM1,530
  Jumlah pegangan unit amanah + dividen serta bonus = RM31,530
 • Situasi 2: Pelabur yang mempunyai jumlah pegangan melebihi RM30,000

  Andaikan jumlah pegangan unit amanah = RM100,000
  (RM30,000 x 0.5%) + {(RM100,000-RM30,000) x 4.6%} = RM4,750
  Jumlah pegangan unit amanah + dividen serta bonus = RM104,750
 • Situasi 3: Pelabur yang pernah mengeluarkan jumlah modal saham sepanjang 12 bulan

  Berdasarkan informasi yang terdapat di laman ASNB, terdapat sedikit perbezaan dalam cara pengiraan pembahagian pendapatan unit amanah bagi mereka yang telah melabur dalam ASB dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Pengiraan dividen dan bonus dikira berdasarkan jumlah baki minimum yang disimpan selama 12 bulan.
  Dalam kata lain, jika anda sebagai pengguna telah menarik wang sebanyak RM30,000 selama empat bulan daripada jumlah pegangan unit amanah sebanyak RM100,000 sebelum memasukkan semula wang tersebut, maka jumlah baki minimum pada bulan tersebut, iaitu RM70,000, akan diambil kira untuk tempoh empat bulan tersebut.
  Andaikan jumlah pegangan unit amanah = RM100,000
  Jumlah baki yang tinggal selepas RM30,000 dikeluarkan = RM70,000
  (RM30,000 x 0.5%) + {(RM70,000-RM30,000) x 4/12 x 4.6%} + (RM70,000 x 8/12 x 4.6%) = RM150 + RM613.33 + RM2146.67
  Jumlah pegangan unit amanah + dividen serta bonus = RM102,910

Dengan perkongsian ini, diharapkan anda dapat mempelajari cara mengira dividen ASB 2022 dengan mudah. Ini akan membantu anda untuk membuat kiraan dividen dan bonus ASB 2023 secara lebih efisien.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan, anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengiraan dividen ASB dan dapat merancang kewangan anda dengan lebih baik.

Tags

Related Post

Leave a Comment