Syarat & Cara Mohon Bantuan Zakat Hari Raya Malaysia

Zakat merupakan salah satu kewajipan yang perlu dipenuhi oleh umat Islam. Zakat merupakan sumbangan wajib yang dibuat oleh umat Islam yang telah mencapai syarat-syarat tertentu

Ismail

Zakat merupakan salah satu kewajipan yang perlu dipenuhi oleh umat Islam.

Zakat merupakan sumbangan wajib yang dibuat oleh umat Islam yang telah mencapai syarat-syarat tertentu kepada mereka yang memenuhi kriteria menerima zakat.

Hari Raya merupakan detik istimewa bagi umat Islam dan salah satu aktiviti yang dijalankan oleh ramai orang ialah dengan meminta bantuan zakat Hari Raya.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara-cara untuk memohon bantuan zakat Hari Raya.

Syarat Umum mohon bantuan zakat hari raya

Untuk memenuhi syarat zakat asnaf bagi Warganegara Malaysia yang beragama Islam, anda perlu memenuhi kriteria berikut:

 1. Anda harus beragama Islam.
 2. Anda harus menjadi Warganegara Malaysia.
 3. Anda harus tinggal di Wilayah Persekutuan selama setidaknya (1) satu tahun dan masih tetap tinggal di Wilayah Persekutuan.
 4. Anda akan tunduk pada pengiraan Had al-Kifayah (Kelayakan Had al-Kifayah) untuk menentukan kelayakan anda dalam menerima zakat asnaf.

Nota: Kalimat di atas adalah ringkasan mengenai syarat zakat asnaf bagi Warganegara Malaysia yang beragama Islam di Wilayah Persekutuan


Dokumen untuk mohon bantuan zakat hari raya

Untuk permohonan, anda perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut:

1. Borang Permohonan (Borang Permohonan).
2. Satu keping gambar pemohon berwarna berukuran passport (menutup aurat bagi perempuan).
3. Salinan kad pengenalan:

 • Pemohon.
 • Suami.
 • Isteri.
 • Anak-anak (tidak termasuk yang telah berkahwin / bekerja). Bagi anak angkat, sertakan surat pengangkatan Jabatan Pendaftaran Negara.
 • Lain-lain tanggungan jika bukan anak kandung (Sertakan akuan sumpah penjagaan. [Contoh Surat Akuan Sumpah Penjagaan])

4. Salinan penyata gaji / pencen / PERKESO. Jika tiada slip gaji, berikan surat akuan sumpah pendapatan terkini suami dan isteri yang dikeluarkan oleh Pesuruhajaya Sumpah. [Contoh Surat Akuan Sumpah Pendapatan]

 • Untuk pemohon di Labuan yang tiada slip gaji, perolehkan surat pengesahan pendapatan suami dan isteri yang disahkan oleh ketua kampung.

5. Salinan nombor akaun bank / surat pengesahan akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang menunjukkan maklumat pemohon dan transaksi terakhir / terkini.
6. Salinan surat perakuan nikah / akuan sumpah bagi kes kehilangan sijil nikah.
7. Salinan bil utiliti / cukai pintu rumah yang didiami.

Nota: Dokumen-dokumen di atas diperlukan untuk tujuan permohonan.


cara mohon bantuan zakat hari raya

Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon bantuan zakat Hari Raya Malaysia:

 1. Persediaan Dokumen: Kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum memulakan proses permohonan. Dokumen yang biasanya diperlukan termasuk kad pengenalan pemohon, kad pengenalan suami atau isteri, sijil nikah, borang cukai pendapatan, penyata bank, dan sebarang dokumen sokongan lain yang berkaitan dengan pendapatan dan tanggungan keluarga.
 2. Pemilihan Lembaga Zakat: Tentukan lembaga zakat tempatan yang akan anda hantar permohonan kepada. Setiap negeri di Malaysia mempunyai lembaga zakat tersendiri. Anda boleh mengunjungi laman web lembaga zakat atau pejabat mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut.
 3. Isi Borang Permohonan: Dapatkan borang permohonan zakat daripada lembaga zakat tempatan atau muat turun dari laman web mereka. Isi borang tersebut dengan maklumat peribadi anda, maklumat pasangan, bilangan tanggungan, pendapatan bulanan, dan butiran lain yang diminta. Pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap.
 4. Lampirkan Dokumen Sokongan: Sertakan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan bersama borang permohonan. Ini termasuk salinan kad pengenalan pemohon, kad pengenalan suami atau isteri, sijil nikah, borang cukai pendapatan, penyata bank, dan dokumen lain yang relevan.
 5. Hantar Permohonan: Setelah borang permohonan dan dokumen sokongan lengkap, hantarkan ke pejabat lembaga zakat tempatan yang anda pilih. Anda boleh menghantar secara pos atau menghantar secara langsung ke kaunter mereka.
 6. Tunggu Keputusan: Selepas menghantar permohonan, anda perlu menunggu keputusan daripada lembaga zakat. Biasanya, mereka akan menghubungi anda atau menghantar surat untuk memberitahu status permohonan anda.
 7. Penilaian Kelayakan: Lembaga zakat akan menilai kelayakan permohonan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Mereka akan menentukan jumlah zakat yang anda layak terima berdasarkan pendapatan, tanggungan keluarga, dan faktor-faktor lain yang relevan.
 8. Penerimaan Zakat: Jika permohonan anda diluluskan, lembaga zakat akan menguruskan pembayaran zakat kepada anda. Anda mungkin perlu menghadiri sesi pengambilan zakat atau mereka akan menghantarkan zakat tersebut kepada anda melalui cara yang ditetapkan.

Baca Pula : Syarat & Cara Membayar Zakat Fitrah Online Malaysia

Sila ambil perhatian bahawa proses permohonan zakat Hari Raya di Malaysia mungkin sedikit berbeza mengikut lembaga zakat tempatan.

Oleh itu, pastikan anda merujuk kepada panduan dan arahan yang diberikan oleh lembaga zakat yang anda pilih.

Originally posted 2023-07-16 01:30:00.

Tags

Related Post

Leave a Comment