[Berjaya] Cara Bayar Zakat Online Johor

Di zaman digital yang semakin maju ini, membayar zakat secara online telah menjadi pilihan yang semakin popular di kalangan masyarakat Johor. Memahami betapa pentingnya zakat

Ismail

Di zaman digital yang semakin maju ini, membayar zakat secara online telah menjadi pilihan yang semakin popular di kalangan masyarakat Johor.

Memahami betapa pentingnya zakat dalam agama Islam, artikel ini akan membincangkan dengan terperinci tentang cara-cara yang mudah dan efisien untuk membayar zakat secara online di Johor.

Dalam artikel ini, anda akan diberikan panduan langkah demi langkah mengenai bagaimana menggunakan platform online yang disediakan untuk membuat pembayaran zakat yang selamat, pantas, dan menjimatkan masa.

Jadi, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara bayar zakat secara online di Johor, teruskan membaca artikel ini!

Cara Bayaran

Untuk penduduk Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah mempersembahkan 4 pilihan cara yang mudah bagi membayar zakat negeri Johor.

 • Bayar Zakat Melaui eMAIJ
  Anda berpeluang menggunakan dua metode pembayaran yang mudah dan cekap, sama ada melalui Fastpay menggunakan kod QR atau melalui pembayaran dalam talian. Anda hanya perlu mendaftar di laman web yang disediakan dan mengikuti langkah-langkah mudah untuk membayar zakat anda. Selain itu, anda akan menerima resit secara langsung melalui laman web tersebut. Dengan kemudahan ini, proses pembayaran zakat anda akan menjadi lebih lancar dan lebih efisien. Jangan lepaskan peluang ini dan sertailah langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini!
 • Johor Online Payment
  Antara pilihan laman sesawang yang disyorkan untuk membayar zakat negeri Johor adalah Pembayaran Online Johor. Laman ini beroperasi dari jam 1 pagi hingga 11 malam, memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Selepas pembayaran selesai, pembayar akan menerima resit rasmi melalui emel sebagai bukti pembayaran yang sah. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan efisien.
 • Bayar Zakat Johor Melalu SnapNPay
  Anda boleh mendapatkan Aplikasi SnapNPay dengan mudah melalui muat turun atau membayar secara online melalui laman sesawang kami. Selepas menyelesaikan transaksi, kami akan menghantar resit rasmi kepada anda melalui emel sebagai bukti pembayaran yang sah. Dengan menggunakan platform ini, pembayaran anda akan menjadi lebih mudah dan praktikal.
 • Perbankan Internet
  Untuk pembayaran zakat negeri Johor melalui perbankan internet, Anda dapat dengan mudah membayarnya secara online melalui bank-bank yang tercantum di bawah ini. Setelah itu, pastikan Anda melampirkan bukti pembayaran serta informasi yang diperlukan, seperti Nama, Alamat, No. Telefon, Jumlah pembayaran, Jenis Zakat, dan Tahun Haul. Kirimkan semuanya melalui alamat email: [email protected]

Baca Pula : Cara Kira & Cara Bayar Zakat Asb Terkini


cara kira zakat pendapatan zohor

Zakat pendapatan mempunyai dua kaedah pengiraan iaitu pengiraan secara tanpa tolakan dan seterusnya kaedaeh pengiraan dengan tolakan.

1. Cara Kira Zakat Pendapatan ( Kaedah Tanpa Tolakan )

Kaedah tanpa tolakan merupakan kaedah yang lebih mudah dan ringkas untuk dilakukan.

Hal ini dikatakan demikian kerana, kaedah tanpa tolakan ini hanya perlu mengira jumlah pendapatan yang diperoleh sahaja. Bagaimana caranya?

Jumlah pendapatan tahunan yang anda telah dapat tersebut dikira sebanyak 2.5 peratus daripada jumlah itu untuk mendapatkan hasil akhir pembayaran atau hasil zakat yang wajib dibayar.

Sebagai contoh: Pendapatan kasar setahun X 2.5 peratus = RM 54 00 X 2.5 = RM 1 350 (zakat yang wajib dibayar)

Oleh hal yang demikian, ini merupakan salah satu cara bagaimana zajat pendapatan dikira menggunakan kaedah tanpa tolakan.

2.Cara Kira Zakat Pendapatan ( Kaedah Dengan Tolakan )

Pengiraan kaedah tolakan dilakukan berdasarkan jumlah pendapatan bersih setelah dikurangkan dengan jumlah pelepasan zakat pendapatan.

Faktor ini penting kerana kadar pelepasan zakat pendapatan berbeza-beza di setiap negeri, dan zakat pendapatan dapat dianggap sebagai setara dengan pelepasan cukai pendapatan.

Dengan demikian, pengiraan ini mempertimbangkan perbezaan zakat pendapatan antara negeri dan kesamaannya dengan pelepasan cukai pendapatan. Sebagai contoh:

Jumlah nisab semasa = RM18,143.08
Jumlah pendapatan tahunan = RM54,000.00
Diri Sendiri= RM10,000.00
Isteri= RM3,000.00
Anak-anak= RM2,000.00 (2 org X 1000)
Ibu bapa = RM3,000.00 (RM 250 X 12 bulan)
KWSP = RM4,620.00 (RM 385.00 X 12 bulan )
Jumlah pelepasan zakat pendapatan = RM25,020.00
Jumlah pendapatan layak zakat
RM54,000.00RM25,020.00 = RM28,980.00
Jumlah zakat pendapatan = 2.5%
RM28,980 X 2.5% = RM724.5 (Setahun) / RM60.37 (Sebulan)


cara bayar zakat pendapatan

Untuk membayar zakat pendapatan, berikut adalah langkah-langkahnya:

 1. Hitung Pendapatan: Kira jumlah pendapatan yang anda peroleh dalam satu tahun. Ini termasuk gaji, bonus, pendapatan pelaburan, dan pendapatan tambahan lain.
 2. Kenal Pasti Nisab: Pastikan pendapatan anda melebihi nisab yang ditetapkan. Nisab adalah ambang minimum nilai harta yang perlu dicapai sebelum zakat wajib dikeluarkan. Jumlah nisab berbeza mengikut mazhab yang diikuti dan kadar zakat yang dikenakan.
 3. Kira Kadar Zakat: Tentukan kadar zakat yang perlu anda bayar. Biasanya, kadar zakat pendapatan adalah 2.5% dari pendapatan yang melebihi nisab.
 4. Kira Jumlah Zakat: Kalikan jumlah pendapatan yang melebihi nisab dengan kadar zakat yang telah ditetapkan. Ini akan memberikan jumlah zakat yang perlu anda bayar.
 5. Bayar Zakat: Setelah anda mengetahui jumlah zakat yang perlu dibayar, anda boleh membuat pembayaran dengan beberapa cara:a. Membayar secara langsung kepada individu yang berhak menerima zakat. Ini boleh dilakukan dengan memberikan wang tunai atau barang kepada mereka yang memerlukan.b. Menyumbangkan zakat kepada organisasi zakat yang sah. Anda boleh mencari organisasi zakat yang diiktiraf dan menyalurkan zakat melalui mereka. Pastikan untuk mendapatkan resit pembayaran sebagai bukti.c. Membayar zakat melalui sistem perbankan atau perkhidmatan pembayaran elektronik yang mempunyai pilihan untuk membayar zakat. Beberapa bank atau platform pembayaran elektronik menyediakan kemudahan untuk membayar zakat secara mudah dan selamat.
 6. Merekod Pembayaran: Penting untuk mencatatkan setiap pembayaran zakat yang anda buat. Ini akan membantu anda menguruskan zakat secara berkesan dan memudahkan pemantauan pembayaran zakat pada masa hadapan.

Pastikan untuk merujuk kepada ulama atau pakar zakat jika anda memerlukan nasihat lanjut atau terdapat situasi khusus berkaitan dengan zakat pendapatan anda.

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer