Fatwa & Cara Bayar Zakat KWSP

KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) merupakan sebahagian daripada pendapatan pekerja yang disimpan dalam akaun simpanan pekerja berdasarkan akta KWSP. Skim Pengeluaran yang diperkenalkan oleh KWSP

Ismail

KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) merupakan sebahagian daripada pendapatan pekerja yang disimpan dalam akaun simpanan pekerja berdasarkan akta KWSP.

Skim Pengeluaran yang diperkenalkan oleh KWSP tertakluk kepada Zakat Harta yang perlu ditunaikan oleh pencarum setelah harta tersebut dikeluarkan.

Wang yang masih berada dalam tempoh simpanan tidak dikenakan zakat kerana belum memenuhi syarat sepenuhnya.

Apabila wang itu dikeluarkan, bermakna ia telah memenuhi syarat dan menjadi hak sepenuhnya milik pencarum. Justeru, KWSP juga dikenakan zakat kerana konsepnya serupa dengan wang simpanan.

Fatwa Zakat KWSP

Pada Julai 2006, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-74 telah berlangsung. Hasil dari mesyuarat tersebut, terdapat keputusan penting berkenaan zakat harta menurut Mazhab Syafie.

Menurut Mazhab Syafie, seseorang wajib mengeluarkan zakat harta apabila mencapai nisab dan tempoh haul tertentu.

Wang KWSP dianggap sebagai harta simpanan, dan oleh itu, zakat wajib dikenakan apabila wang tersebut dikeluarkan dan memenuhi kedua-dua syarat tersebut.

Namun, ulama juga berpendapat bahawa zakat harta boleh dikeluarkan lebih awal jika harta tersebut telah mencukupi nisabnya. Oleh itu, muzakarah telah memutuskan supaya Keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada November 1982 dipinda.

Pencarum diberi galakan untuk mengeluarkan zakat sejurus setelah mengeluarkan wang KWSP, asalkan nisab telah mencukupi, tanpa perlu menunggu tempoh haul selama setahun.

Jenis-jenis & Kiraan Zakat KWSP

Nisab zakat KWSP yang perlu dipenuhi adalah sebanyak 85 gram emas, sama seperti nisab zakat wang lainnya.

Kadar zakat KWSP ditetapkan sebesar 2.5% dari jumlah simpanan yang memenuhi syarat kepemilikan penuh dan tergantung pada jenis-jenis pengeluaran yang dikenakan zakat.

Untuk menghitung zakat KWSP, jumlah uang yang dikeluarkan dari KWSP dikalikan dengan 2.5%.

Contohnya: RM20,000.00 x 2.5%

Jumlah Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar RM500.00.

Penting untuk mencatat bahwa jenis-jenis pengeluaran yang diwajibkan zakat dapat dirujuk pada Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-120 (di atas).

Dalam pertemuan tersebut, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pengeluaran yang dikenakan zakat dapat ditemukan.

Tags

Related Post

Leave a Comment